Missie en visie

Triatlon is een mooie, boeiende en uitdagende sport!

Missie

ZLTC is de club in Zuid-Limburg voor iedereen met een hart voor triatlon op zoek naar een warme familieclub.

We zijn een multisportclub voor jeugd en volwassenen uit Tongeren en de wijde omgeving met focus op fietsen, lopen én zwemmen. We prikkelen en dagen uit om het beste uit jezelf te halen, ongeacht je niveau. We steunen je sportieve ontwikkeling en zetten in op kwaliteitsvolle opleiding en begeleiding.

We zijn een club voor en door haar leden waar plek is voor iedereen. We bouwen samen aan een sfeer en club waar iedereen tot zijn recht kan komen op sportief én sociaal vlak. We geloven dat triatlon een teamsport is. We stuwen elkaar vooruit en laten niemand achter.

We zetten onze sport en onze club op een positieve manier op de kaart. We organiseren bruisende en laagdrempelige triatlon events en nemen in groep deel aan andere triatlonwedstrijden. We bouwen bruggen met lokale verenigingen door als club aanwezig te zijn op hun loop- of andere wedstrijden.

Binnen onze club zijn er ook een aantal waarden die we voorop stellen.

  • Warmte: we zijn een warme triatlonclub met plaats voor iedereen.
  • Engagement: we gaan ervoor en maken samen de club.
  • Fierheid: we zijn trots op onze sport, onze club en stralen dit uit op een positieve manier.

Visie

Met de visie ZLTC 2025 willen we als club verder ontwikkelen de komende jaren. We bouwen hierbij voort op de stevige fundamenten van de club en de huidige goede flow.

Tegen 2025 wil ZLTC stappen zetten op volgende vlakken.

  1. Een vernieuwde organisatiestructuur. We evolueren van een tweeledige structuur (jeugd-volwassenen) naar een efficiënte en eengemaakte structuur die de verschillende lagen binnen de club integreert. De rollen en taken binnen de nieuwe structuur zijn duidelijk afgelijnd en afgestemd op de missie, visie en waarden van de club.
  2. Een goed uitgewerkte sportieve cel. We bouwen een sterke sportieve cel uit als kloppend hart van de club. Een gediplomeerd sportief coördinator wordt verantwoordelijk voor het sportief beleid en zet de lijnen uit voor het jeugdopleidingstraject en een begeleidingsprogramma voor de volwassenen. Aan het hoofd van de sportieve cel wordt de sportief coördinator ondersteund door een organisatorisch coördinator. Samen sturen zij een team van trainers en coaches aan die de ZLTC-atleten begeleiden doorheen het triatlonseizoen.
  3. Een vernieuwd en gevarieerd aanbod aan activiteiten. We organiseren jaarlijks minstens één triatlonwedstrijd of -event voor jeugd en één voor volwassenen. We bouwen verder op de ervaring uit het verleden en proberen te vernieuwen tot bruisende en laagdrempelige evenementen, waarbij we ons ook richten tot een lokaal publiek dat wil proeven van de triatlonsport. We zetten sterker in op het samen deelnemen aan wedstrijden. Hiertoe maken we jaarlijks een duidelijke planning en wedstrijdkalender op. We doen extra inspanningen om hier fijne clubuitstappen van te maken. We maken werk van formele en/of informele clubactiviteiten waar het sociale aspect minstens even belangrijk is als het sportieve. We organiseren jaarlijks een ZLTC-stage voor de eigen atleten.
  4. Het stimuleren en waarderen van engagement. Alle leden zijn mee verantwoordelijk voor de sfeer binnen de club. We nodigen leden, ouders, trainers, … uit om mee te werken aan de uitbouw van de club en voorzien hiertoe voldoende mogelijkheden. We verwachten inzet en engagement, waarderen dit en laten dit blijken op verschillende manieren.
  5. Wervende, warme en open communicatie. We zorgen voor een frisse wind met en nieuwe huisstijl, nieuw logo en nieuwe website. ZLTC is aanwezig op sociale media. De communicatie binnen de club is eenduidig en volgt de meeste geschikte kanalen. Problemen of andere issues kunnen steeds in vertrouwen aangekaart worden bij de hiervoor aangeduide contactpersonen.
  6. Een transparant en gezond financieel beleid. Het financieel beleid evolueert mee met de organisatiestructuur van een tweeledig beleid naar een eengemaakt beleid. ZLTC is steeds een financieel gezonde club geweest: deze lijn wordt resoluut doorgetrokken net als de lijn van laagdrempelige lidgelden. Het financiële beleid is duidelijk en transparant. We hernieuwen het sponsorprogramma.
  7. Een efficiënte administratie. De administratie van de club is strak, ordelijk en stipt georganiseerd. Waar mogelijk zullen online tools het werk automatiseren en verlichten.

Blijf op de hoogte, schrijf je in op onze nieuwsbrief